Menu

30.3. 2015 / VALNÁ HROMADA ČESKÉ SEKCE IBBY

VALNÁ HROMADA ČESKÉ SEKCE IBBY se koná:
v pondělí 30. 3. 2015 od 16.00 hodin
POZOR! Kvůli havarijnímu stavu na Strahově  se přesunuje konání Valné hromady
do Malé vily PNP v Praze 6, Pelléova 20 (metro, tramvaj Hradčanská).

Program:
Hodnocení činnosti 2014 (Jana Čeňková)
Doplňující volby do výboru ČS IBBY. Uvítáme návrhy na nové kandidáty.
Zlatá stuha 2015 (organizační výbor ZS)
Výstavy ke Zlaté stuze (Renáta Fučíková)
Magnesia litera 2015 (vyhlášení výsledků)
Aktuální zprávy z mezinárodní IBBY: Honour list IBBY (2016); Silent Books. Final Destination. Lampedusa; Cena Astrid Lindgrenové, BIB 2015 atd.
Zpráva z kongresu IBBY (2014) v Mexico City (Radek Malý)
Konference 16. 4. – 17. 4.  v Liberci (program přiložen)
Festivalové dny v Liberci (Dagmar Helšusová)
Suk Čteme všichni 2014 (Alice Košková)
Komise pro dětskou knihu a propagace knih pro děti a mládež (Iva Pecháčková)
Revize členských individuálních poplatků, zvýšení poplatku pro Českou republiku na 4000 CHF (formulář přiložen). Byla zaslána žádost Jany Čeňkové s prosbou o snížení poplatku  - bude navyšován postupně (v současnosti tvoří 3200 CHF, tj. cca 81 000 Kč při současném kurzu).   
Zpráva o hospodaření 2014, současná finanční situace

Diskuse
Národní aktuality
Různé

Vážení členové, na VH můžete zaplatit roční individuální členský poplatek (při neúčasti účet ČS IBBY 183367285/0300 – 400 Kč, 200 Kč- studenti, senioři).
Děkujeme Vám.

Za ČS IBBY   
Jana Čeňková společně se stávajícím výborem