Menu

Zlatá stuha za celoživotní dílo od roku 1997

ZLATÁ STUHA - OCENĚNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ TVORBU  
(OD ROKU 1997)


Zlatá stuha Jaroslavu Foglarovi (1997)
za etickou a výchovnou hodnotu literárního díla pro mládež

Zlatá stuha Adolfu Bornovi (1999)
za umělecký přínos ilustrací pro děti a mládež

Zlatá stuha Karlu Frantovi (2002)
za celoživotní výtvarné dílo a přínos pro dětskou knihu

Zlatá stuha manželům Zdeně Kabátové-Táborské a Václavu Kabátovi (2002)
za celoživotní výtvarné dílo

Zlatá stuha Jindřichu Kovaříkovi (2002)
za celoživotní výtvarné dílo

Zlatá stuha Evě Šedivé (2003)
za celoživotní výrazově jednotnou ilustrační tvorbu

Zlatá stuha Aloisi Mikulkovi (2004)
za dosavadní ilustrační tvorbu

Zvláštní cena poroty (2004)
Heleně Zmatlíkové in memoriam

Zlatá stuha Jiřímu Havlovi (2004)
za přínos české poezii pro děti a mládež

Zlatá stuha Haně Doskočilové (2005)
za celoživotní tvůrčí práci v literatuře pro děti

Zlatá stuha Daisy Mrázkové (2005)
za celoživotní literární a výtvarné dílo

Zlatá stuha Mileně Lukešové (2006)
za celoživotní novátorský přínos literatuře pro děti a mládež

Zlatá stuha Valje Stýblové (2006)
za prozaickou tvorbu pro děti a mládež

Zlatá stuha Josefu Palečkovi (2006)
za ilustrační tvorbu knih pro děti

Zlatá stuha Hermíně Frankové (2008)
za prozaickou tvorbu pro mládež

Zlatá stuha Květě Pacovské (2008)
za novátorskou ilustrační tvorbu pro děti

Zlatá stuha Elišce Horelové (2009)
za prozaickou tvorbu pro děti a mládež

Zlatá stuha Vratislavovi Hlavatému (2009)
za ilustrační tvorbu knih pro děti

Zlatá stuha Pavlovi Šrutovi (2010)
za literární tvorbu pro děti a mládež

Zlatá stuha Jiřímu Šalamounovi (2010)
za ilustrační tvorbu pro děti a mládež

Zlatá stuha za celoživotní přínos literatuře pro děti (2011)
Vladimíra Gebhartová
Olga Hejná

Zlatá stuha za celoživotní přínos ilustraci pro děti (2011)
Lumír Ševčík

Zlatá stuha za celoživotní přínos literatuře pro děti (2012)
Josef Brukner

Zlatá stuha za celoživotní přínos ilustraci pro děti (2012)
Marie Tichá
Jana Sigmundová (in memoriam)

Zlatá stuha za přínos literatuře pro děti (2013)
Jiří Kahoun

Zlatá stuha za celoživotní přínos literatuře pro děti a mládež (2013)
Karel Šiktanc

Zlatá stuha za celoživotní přínos literatuře pro děti a mládež (2014)
Zdeněk Karel Slabý

Zlatá stuha za celoživotní přínos ilustraci pro děti a mládež (2014)
Eva Natus Šalamounová (in memoriam)

Zlatá stuha za celoživotní přínos literatuře pro děti a mládež (2015)
Jiří Žáček

Zlatá stuha za celoživotní přínos ilustraci pro děti a mládež (2015)
Stanislav Kolíbal

Zlatá stuha za prozaickou tvorbu pro děti a mládež (2016)
Ivan Binar

Zlatá stuha za celoživotní přínos ilustraci pro děti a mládež (2016)
Květoslav Hísek