Menu

Zápis z valné hromady české sekce IBBY konané dne 27. 1. 2016

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČESKÉ SEKCE IBBY,
KONANÉ 27. 1. 2016 V SÁLE BOŽENY NĚMCOVÉ V PAMÁTNÍKU PÍSEMNICTVÍ

1) Předsedkyně ČS IBBY Jana Čeňková seznámila přítomné s  návrhem stanov v souvislosti s transformací OS na spolky včetně zapsání spolku ČS IBBY  do rejstříku příslušného soudu (podle Nového občanského zákoníku). Výbor na zasedání 10. 11. 2015 odsouhlasil nebo doplnil navrhované připomínky.
Veškerou proceduru zajišťuje advokátka Mgr. Zuzana Vacková (honorář 5000 Kč). Hlasování o změnách ve stanovách ČS IBBY:  Pro nové znění stanov, ve kterých byly provedeny změny podle Nového občanského zákoníku a aktuální změny, související s obsáhlou činností ČS IBBY, byli všichni přítomní kromě jednoho, který se zdržel. Všichni mohou srovnat stávající stanovy (http://www.ibby.cz/index.php/ibby-eska-sekce/stanovy-ceske-ibby) a nové přijaté stanovy jsou zaslány jako příloha zápisu.

2) Doplňující volby do výboru ČS IBBY: 
Volby vedla Jana Čeňková s Renátou Fučíkovou. Kateřina Tschornová(Památník písemnictví) nahrazuje dosavadní členku výboru T. Riedlbauchovou (K. Tschornová je dramaturgyně Památníku písemnictví, nabízí prostor pro literární a jiné akce, vstupy do vysílání Rádia Junior). Petr Eliáš (zastupuje nakladatelskou sféru, (P. Eliáš je šéfredaktor nakladatelství Albatros, nabízí kontakty i aktivitu vyplývající z jeho pozice). Hlasování: pro byli všichni přítomní.

3) Doplňující volby do kontrolní komise ČS IBBY:
Alice Košková nahradí zesnulou Ivanu Hutařovou (A. Košková vede Sukovu studijní knihovnu při Národní pedagogické knihovně Komenského, řídí ocenění Suk – čteme všichni, pečuje o zázemí ceny Zlatá stuha a mnoho dalších aktivit).

4) Finanční situace ČS IBBY:
V současné době má ČS IBBY dva účty, jeden pro agendu ČS IBBY (vyřizuje Jana Čeňková) a druhý pro soutěž Zlatá stuha (vyřizuje Lucie Šavlíková). Veškeré poplatky Českou sekcí IBBY jsou zaplaceny, roční poplatek ve výši 3200 CHF (84 190 Kč)a poplatek za Honour listy 225 CHF (5962 Kč). Ještě v prosinci byly předány veškeré dokumenty k vyúčtování ČS IBBY za rok 2015 (paní ing.Geussová). Na VH seznámila přítomně s výší vybraných příspěvků za rok 2014:  69 300(z hotového daňového přiznání).  V příloze mají všichni členové uvedeno, jaké poplatky jednotlivé státy platí, my jsme v kategorii IV. a spolu s Rakouskem, Ruskem a Polskem nám byl navýšen poplatek na 4000 CHF. Na dopis předsedkyně ČS IBBY, zda by nám nebyl tento poplatek navyšován postupně, komitét ČS IBBY odpověděl kladně, pro letošní rok činí 3400 CHF. Předsedkyně vysvětlila stanovisko výboru ČS IBBY ke zvyšování členského příspěvku.  Návrh hlasování o navýšení poplatku pro nakladatelství takto: Nakladatelství Albatros Media z 9.000,- Kč na 10.000,- Kč ročně. Ostatní nakladatelství z 1.500,- Kč na 2.000,- ročně. Předjednáno s nakladatelstvími, dokonce mnozí nakladatelé již loni 2000 Kč platili. Hlasování: Pro byli všichni přítomní.

5) Cena Zlatá stuha 2016:
Vyhlášení nominací v mázhauzu pražské Novoměstské radnice 31. 3. 2016 v dopoledních hodinách.
Slavnostní vyhlášení cen ve velkém sále pražské Novoměstské radnice 29. 4. 2016ve večerních hodinách. Oceněné knihy budou prezentovány na mezinárodních knižních veletrzích v Boloni a ve Frankfurtu.

Prezentace v ČR probíhá prostřednictvím putovních výstav. Itinerář bude vytvořen ve spolupráci se všemi zájemci (pražský veletrh Svět knihy, liberecký Dětský knižní veletrh, české a moravské knihovny, muzea a kulturní instituce).
Zlatá stuha spolupracuje s Mezinárodním dětským filmovým festivalem Zlín (prezentace bude součástí programu festivalu ve zlínské knihovně) a s divadlem Minor, proběhne víkend s autory oceněnými ZS.
Postupně jsou vypracovány metodické listy pro školy (Nina Rutová), jak pracovat s knihami oceněnými ZS.
Spolupráce s Českou poštou. Od prosince do konce března 2016 v pražském Poštovním muzeu výstava originálů ilustrací a prezentace oceněných knih za posledních 5 let. Celodenní dílny, čtení a přednášky (např. Stanislav Kolíbal). Česká pošta vydala dopisnici s ilustrací od oceněné ilustrátorky Andrey Tachezy.
Plní se web Zlaté stuhy, nakladatelství (např. Albatros, Mladá fronta) zpětně zasílají podrobné informace k nominovaným a oceněným knihám.
Pokračuje dětská tvůrčí soutěž Zlaté dítě.
Účtem ceny Zlatá stuha prošlo 315.000,- Kč.
Přispěli:
Ministerstvo kultury........70.000,- Kč
Ministerstvo školství.......20.000,- Kč
Hl. město Praha............100.000,- Kč
společnost ICZ................50.000,- Kč
Hobra Školník.................20.000,- Kč
Veba...............................20.000,- Kč a další

6) Mezinárodní ocenění pod ČS IBBY
Honour list 2016 bude předán titulu Daniele Fischerové Pohoršovna z Mladé fronty, Andreji Tachezy  za ilustrace leporela Ferdinande! Z nakladatelství Běžíliška a překladateli Radkovi Malému za Malé lalulá (antologie poezie německého nonsensu) (všechny informace na www.ibby.org).
Letošní White Ravens naleznete na http://bit.ly/whiteravens 2015.
Petr Nikl byl opětovně nominován na Cenu Astrid Lindgrenové 2016 (http://www.alma.se/en/)

7)  Domácí akce a činnosti na podporu čtenářství
V prosinci 2015 proběhla v Písecké bráně v Praze výstava ilustrací a knih pod názvem České knihy od Ježíška. Byla pořádána ve spolupráci s galerií Vila Pellé v rámci programu Praha město literatury. Výstavu doprovázely dílny a čtení. Scany ilustrací budou propůjčeny na výstavu, která bude součástí Veletrhu dětské knihy v Liberci 2. - 4. 6. 2016 (Radka Vojáčková) Téma veletrhu: Dětská ilustrace - kouzelná vrátka ke knize. Veletrh proběhne v prostorách libereckého Kolosea
Prezentace nakladatelů dětských knih, autorská čtení, besedy a workshopy s tvůrci dětských knih, scénické čtení Listování, výtvarné dílny.  Křest zvukové knihy z projektu Děti čtou nevidomým dětem (Daniela Fischerová: Pohoršovna), výstava To nejlepší z ilustrace 2015
V Krajské vědecké knihovně Liberci se bude 8. 4. 2015 konat pravidelná konference na téma Podoby příběhu v literatuře pro dospívající a v tzv. literatuře pro mladé dospělé (literature for young adult).

Cena Suk – čteme všichni (Alice Košková)
Knihy pro Cenu učitelů vybírá porota učitelů ve složení 6 členů z celé republiky.
Výběr knih pro Cenu knihovníků je výsledkem hlasování, tentokrát možno hlasovat i elektronicky. Klesá počet hlasujících. Vyhlášení se bude konat 5. dubna 2016. Sukova knihovna prosí o sdílení informací o anketě.

Katalog Nejlepší knihy dětem (Iva Pecháčková) ve spolupráci se Svazem nakladatelů a knihkupců se dočká rozšíření na 52 titulů. Česká televize slíbila natočit 52 spotů o jednotlivých knihách, bude se vysílat na ČT ve víkendový podvečer. (Profil autora, anotace knihy). Vysílání začne od ledna 2017.
Do té doby se budou knihy objevovat v pořadu Planeta YO. Na základě katalogu bude obměňován výběr doporučených knih pro web  Čtení pomáhá. Spolupráce s Českou televizí na kampani proti odumírajícímu čtenářství.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (Libuše Nivnická)pomáhá s organizací putovních prezentací knih a ilustrací (Brno, Ostrava, Kladno, veletrh v Poznani). Vydává elektronický literární časopis Impulsy, nabízí prolink na všechny literární akce.

8) Přijetí nových členů v roce 2015 do ČS IBBY:
Stanislav Juhaňák, majitel nakladatelství Triton, autor knih pro děti
Tamara Bučková,Ped FUK, bohemistka a germanistka
Lucie Truhelková Vášová (uživatelský web www.knihydetem.cz)

Zapsala Renáta Fučíková, schválila Jana Čeňková

Existují jiný léky. Samozřejmě není nic nemůžete objednat na webu ještě. Obecně věnovat, že pokud jste ztratil charisma, šarm ke svému partnerovi, léky, jako Viagra ke zlepšení potence je nepravděpodobné, aby mu pomohl zpět. Přečtěte si více o Erektilní dysfunkce. Možná budete číst o http://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html Mám dotaz Měli bychom je http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html. Stejně jako všechny ostatní léky, Viagra je také klasifikován podle of je hlavní složkou. V současné době u mužů jakéhokoliv věku, může to být časný varovný signál pro těžké nemoci, takže je to významný pro vaše celkové zdraví, a to nejen váš sexuální život, vidět sex terapeuta, pokud potíže s erekcí. Bezpodmínečně je třeba vzít vše vedlejší účinky v zřetel před zakoupením nějaké léky. Obvykle online lékárna, která nabízí ED léky, jako je Viagra bez platného předpisu není bezpečné. Když si koupíte od neznámého webové stránce, riskujete, jak se dostávat supposititious léky.