Menu

Zápis z valné hromady české sekce IBBY konané dne 15.2. 2017

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČESKÉ SEKCE IBBY,
konané 15. 2. 2017 v Malé vile Památníku národního písemnictví v Praze 6, Pelléova 20.

Soupis přítomných přiložen na podpisovém formuláři. Po VH se konal výbor ČS IBBY.

1) Změna ve vedení ČS IBBY – Jana Čeňková k 1. 4. 2017 ustupuje z funkce předsedkyně, výbor ČS IBBY zvolil nového předsedu na následovném výboru ČS IBBY.
Po Valné hromadě se konal výbor ČS IBBY, kde byl nový předseda podle stávajících stanov 15. 2. 2017 zvolen. Návrh na člena výboru Petra Eliáše, šéfredaktora Albatrosu. Přijat jednohlasně, 6 přítomných členů výboru ČS IBBY hlasovalo, jeden se zdržel.
Albatros je zakládajícím členem tehdy československé IBBY v roce 1964. Nakladatelství nabízí kontakty i aktivitu vyplývající z této pozice. Všechna ocenění jsou navrhována porotami a procházejí schválením výboru ČS IBBY, tudíž nebude docházet ke střetu zájmu.
Práce výboru ČS IBBY vyžaduje v současné době nutnost většího zázemí pro její činnosti.

2) Zlatá stuha 2017 (Lucie Šavlíková, Renáta Fučíková, Ester Stará) – vyhlášení vítězných ZS posunuto o den dříve na 24. 4. od 18.00. Změněno místo slavnostního večera – DOX Praha Holešovice.
Debata o vyhlášení nominací, které letos budou vyhlášeny tiskovou zprávou. (Dagmar Helšusová, Alice Košková, Iva Pecháčková). Na výboru ČS IBBY se bude se uvažovat o návratu na vyhlášení na libereckou radnici (2018). Informace o ZS 2017 naleznete na webové adrese www.zlatastuha.cz

3) Výstavy ke Zlaté stuze (Renáta Fučíková)
Ilustrace oceněné a nominované na ZS bude tradičně putovat těmito destinacemi:
Praha – galerie DOX, Praha – veletrh Svět knihy, Zlín – Mezinárodní dětský filmový festival, Dětský knižní veletrh v Liberci, zámek v Kamenici nad Lipou – dětský festival Hračkobraní, speciální expozice v galerii české ilustrace Sladovna v Písku, knihovna Košice, knihovna Piešťany – literární festival.
Mahenova knihovna Brno, knižní veletrh Poznaň (KJM).

4) Aktuální zprávy z mezinárodní IBBY:
Předání Honour list IBBY (2016) proběhlo na slavnostním večeru v PNP (připravila JČ). Letos se opět budou navrhovat noví kandidáti Honour listů 2018 (do konce června 2017).
Na Cenu Astrid Lindgrenové byl navržen naposledy Petr Nikl, příští rok se bude navrhovat další kandidát (kandidáti).
Poroty ZS 2016 a 2017 vybraly 15 ilustrátorů, kteří budou reprezentovat ČR na Bienále ilustrací v Bratislavě. BIB obesláno návrhy porotců do mezinárodní poroty: navrženi ilustrátoři Martin Raudenský nebo Markéta Prachatická. Mezinárodního ilustrátorského workshopu na BIB se zúčastní studentka FDULS Julie Čermáková.
Na Silent Books Lampedusa byly navrženy Maškary Dagmar Urbánkové (Baobab), připravila JČ.  Doporučujeme se podívat na nové stránky www.ibby.org

5) Veletrh dětské knihy v Liberci 2017 (Radka Vojáčková)
Termín posunut o týden na dny 8. 6.– 10. 6. 2017. Veletrh bude probíhat opět v prostorách libereckého Kolosea. Téma veletrhu: Kouzelný svět příběhů. Programy pro školy budou rozšířeny do odpoledních hodin. Součástí veletrhu bude i křest zvukové knihy M. Vopěnky Spící město vytvořené v rámci projektu Děti čtou nevidomým dětem.

6) Suk–Čteme všichni 2017 (Alice Košková)
Byl vyhlášen 24. ročník dětské čtenářské ankety o nejoblíbenější knihu pro děti vydanou v roce 2016. Hlasovací lístky a plakátek jsou ke stažení na webu Pedagogické knihovny, kde je také vstup do elektronického hlasování. Hlasování bude ukončeno 28. března a výsledky budou vyhlášeny v Památníku písemnictví na Strahově 12. dubna 2017.

7) Nejlepší knihy dětem 2015/2016 (Iva Pecháčková)
V ČT natočen pilotní díl projektu Autoři čtou dětem (Marka Míková:Škvíry) v režii Terezy Reichové. Bude předveden 2. 3. na MŠMT náměstkovi Píclovi. ČT na to nemá dost peněz a požaduje finanční podíl MŠMT. Ke každé knize z katalogu 1 týden vysílání 4–5x, jak na ČT 1, tak na ČT: D. Uvažuje se o interaktivním webu SČKN,  KDK na schůzi 7. 3. bude projednávat víceletou čtenářskou kampaň ke katalogu.  
Prezentace katalogu pro zahraničí Bologna, Lipsko, Frankfurt n. M. – autoři katalogu vybrali díla pro prezentaci a doporučení k překladům (21 knih).

8) Zpráva o hospodaření 2016, současná finanční situace – výbor ČS IBBY ještě jednou děkuje všem dárcům (jejich seznam je na zápisu výboru ČS IBBY zde:
Přibyl ještě v letošním roce dar od Ivy Procházkové (3000 Kč) a od Albatrosu (15000 Kč). Peníze budou využity na poplatek ČS IBBY.
Granty vyúčtovány – za Zlatou stuhu 2016 Lucie Šavlíková (MK ČR, Magistrát)
Za ZS 2016 Fond státní kultury a Workshop pro učitele Jana Čeňková. Ta také ještě podá za ČS IBBY daňové přiznání, účetně připraveno.

9) Národní aktuality:

a) Valná hromada České sekce IBBY se zabývala mediálním ohlasem básně Maminky Jiřího Žáčka, resp. napadání jejího autora z genderové nekorektnosti na základě výskytu dané básně v učebnicích českého jazyka a literatury. Česká sekce IBBY považuje problém za uměle vyvolaný, ba absurdní, už jen s přihlédnutím k tomu, že podobná otázka se řešila u stejného textu už v minulosti a sám autor nemá na zařazení své básně do čítanky žádný vliv.

b) Jana Čeňková na žádost Hermíny Frankové uveřejňuje krátkou zprávu o skutečném založení soutěže Zlatá stuha:
14. prosince 1989 se sešla skupina spisovatelů, kritiků a nakladatelských pracovníků (iniciativa Ladislav Dvorský, Hermína Franková, Zdenek Heřman. Zdeněk K. Slabý) a založili Klub literatury pro mládež (ustavující kolektivní člen Obce spisovatelů k datu 25. 1. 1990). Ve zmíněné čtveřici založili soutěž Zlatá stuha (1. ročník v roce 1992). Do čela Klubu byl na ustavujícím shromáždění v divadle Albatros zvolen devítičlenný výbor, ve kterém pracovali Hana Doskočilová, Zdeněk Heřman, Vladimír Nezkusil, Jaroslav Novák, Hana Pražáková, Zdeněk K. Slabý (místopředseda), Vladislav Stanovský, Vojtěch Steklač a Hermína Franková (předsedkyně). Po několika zasedáních předala praktickou část soutěže Hermína Franková Vladimíru Hulpachovi, který v ní působil do roku 2005.

c) Konference v Liberci (Krajská vědecká knihovna) se letos koná 21. a 22. 3. 2017 informace naleznete ZDE

Zapsali Jana Čeňková a Petr Eliáš.