Menu

Zápis ze schůze výboru ČS IBBY, konaného dne 25. 11. 2016

Zápis ze schůze výboru ČS IBBY, konaného dne 25. 11. 2016  
(a nové zprávy k 7. 1. 2017)

Přítomni: Jana Čeňková, Lucie Šavlíková, Radek Malý, Petr Eliáš, Kateřina Tschornová, Karolína Hejduková.
Omluveni: Renáta Fučíková, Radka Vojáčková, Lukáš Urbánek, Libuše Nivnická

1. Budoucnost vedení ČS IBBY-  výbor je zvolený do roku 2018. Současná předsedkyně ČS IBBY se rozhodla předat svou funkci od IV/2017. Ve výboru zůstane do konce volebního období. Datum je zvoleno z důvodu uzávěrky vyúčtování, vyúčtování grantů a pozvolného předání předsednictví, aby se neohrozil chod sekce.

2. Česká sekce IBBY zaplatila zvýšený roční poplatek díky členským příspěvkům a darům zejména individuálních členů a nakladatelství.
Moc děkujeme za příspěvky:

Individuální dárci:
Jiří Žáček – 3000 Kč
Jana Čeňková – 2000 Kč
Šárka Krejčová – 2000 Kč
Dagmar Hartlová – 1000 Kč
Klub ilustrátorů (Lucie Dvořáková) – 1000 Kč
Nakladatelské dary:
Euromedia – 10 000 Kč
Meander – 3000 Kč
Práh – 2000 Kč
Triton – 5000 Kč

Z Albatrosu bylo slíbeno 15 000 Kč, peníze budou poukázány letos. Spolek ČS IBBY je uvítá i v tomto roce.

3. Předání Honour listů IBBY a Valná hromada ČS IBBY
24. 1. 2017 18.00 slavnostní večer držitelů Honour listů 2016 v Malé vile Pelléova (Daniela Fischerová, Andrea Tachezy, Radek Malý).
15. 2. 2017 15.00 Valná hromada ČS IBBY v Malé vile Pelléova- rozešle Jana Čeňková

4. Akce Zlaté stuhy 2017 (Lucie Šavlíková, Renáta Fučíková, Ester Stará)
Odkaz na vyhlášení, metodiky, akce – www.zlatastuha.cz
Literární porota: Iva Procházková (předsedkyně), Tamara Bučková, Radomíra Hubálková
Výtvarná porota: Markéta Kolíbalová (Prachatická), Martin Raudenský, Marie Kohoutová
Překladatelská porota: Viola Somogyi (předsedkyně), Michaela Škultéty, Alena Pokorná, Dominika Křesťanová
Komiksová porota: Barbora Šalamounová, Tomáš Chlud a Richard Podaný

11. 4. proběhne vernisáž výstavy nominovaných ilustrací a vyhlášení nominace ZS 2017 a 25. 4. slavnostní vyhlášení ZS 2017

5. Informace z mezinárodních akcí IBBY – v letošním roce budou zasíláni další kandidáti na Honour list IBBY 2018.  Všem sekcím IBBY bylo zasláno PF s ilustrací Filipa Pošivače z knihy Kuba Tuba Tatubahn Jany Šrámkové, držitele ZS 2016.

Do 27. 1. 2017 nutné zaslat nominaci na Silent books: Destination Lampedusa.  
Pozvánka na konferenci IBBY v Boloni : 1st IBBY European Conference
Bologna Children’s Book Fair, Thursday 6 April 2017 from 09.00 to 17.00.
Všechny tyto informace jsou na www.ibby.cz

6. Čtenářská soutěž Suk – čteme všichni bude vyhlášena tradičně v Památníku národního písemnictví dne 12. dubna 2017.

Zápis bude zveřejněn na webu www.ibby.cz

Zapsala Jana Čeňková