Menu

Zápis ze schůze výboru ČS IBBY a zástupců kontrolní komise ČS IBBY, konané dne 6. 6. 2016

Zápis ze schůze výboru ČS IBBY a zástupců kontrolní komise ČS IBBY, konané dne 6. 6. 2016 
Přítomni: Jana Čeňková, Lucie Šavlíková, Radek Malý, Petr Eliáš, Lukáš Urbánek, Libuše Nivnická, Kateřina Tschornová.
Omluveny: Renáta Fučíková, Radka Vojáčková
Kontrolní komise: Alice Košková (předsedkyně), Karolína Hejduková.
Host (ZS 2016): Eva Papoušková (Ester Stará se omluvila).

1) Transformovali jsme se ve spolek.
Jsme zapsáni ve spolkovém rejstříku, Městský soud v plném rozsahu vyhověl návrhu a náš aktuální zápis v rejstříku tedy vyhovuje zákonu stejně jako stanovy. Informaci si můžete rovněž ověřit na adrese www.justice.cz zadáním našeho IČ 48551805 do vyhledávače veřejného rejstříku (Zajistila Jana Čeňková)

2) Výbor přijal zprávu o vyúčtování a daňovém přiznání České sekce IBBY za rok 2015.
Vyúčtování ČS IBBY a daňového přiznání za rok 2015 provedla ing. M. Geussová.  Kontrolní komise (viz připojená zpráva) vyslovila dvě výhrady k výši honoráře a jedné faktury (soutěž Zlatá stuha)  2015 -  za metodiky Nině Rutové a k jedné faktuře -  produkci HMS. Lucie Šavlíková výši honoráře i faktury odůvodnila (s tím, že Nina Rutová je zkušená lektorka a výše jejího honoráře odpovídá jak její odbornosti, tak času strávenému přípravou. Ve fakturách HMS studiu byl i doplatek za návrh a realizaci komplexních webových stránek).

Výbor odsouhlasil (5: 2, proti byly Lucie Šavlíková a Kateřina Tschornová), že všechny účty nad 10000 Kč bude schvalovat od 20. 6. výbor ČS IBBY (stačí per rollam). Tým ZS (dvě členky výboru ČS IBBY a Eva Papoušková, Ester Stará) se podílí i v budoucnu společně s jednotlivými členy výboru ČS IBBY na přípravě ZS.

Letos byly schváleny honoráře na výboru ČS IBBY (20000 tisíc Lucie Šavlíková oproti požadovaným 30000 Kč, 5000 Kč- Renáta Fučíková, Ester Stará, Jana Čeňková včetně prezentace ZS na Podzimním veletrhu v Havlíčkově Brodě).
Výbor ČS IBBY oceňuje zvýšené aktivity týmu ZS  pro veřejnost, školy a rodiče. Nicméně výsledky soutěže mají odborný charakter a stávají se i základním výběrem pro mezinárodní ocenění, které zajišťuje jedině ČS IBBY – přímo Honour listy a BIB 2017, kde by měl být také členky odpovědné za jeho organizaci honorované.
Všechny finance vycházejí z grantů, které zajistila Lucie Šavlíková (v případě Magistrátu s Evou Papouškovou) a částky jsou pohyblivé, grant MK ČR máme nepřetržitě od roku 2006, nyní jsou granty ČS IBBY na ZS 2016 ve výši 330 000 Kč). V neziskové organizaci jako je spolek ČS IBBY není možné pevně fixovat honoráře, záleží vždy na získaných financích. Nicméně byla vedena diskuze o tom, že práci v takovém objemu, jaký nyní představuje organizace Zlaté stuhy, je z principu nutné honorovat. Proto je letos vedoucí týmu ZS tak mimořádně honorována. Výbor ČS IBBY se shodl na prezentaci vítězných titulů – opět bude jako v letech 2006- 2014 plakát a nikoli jen leták v angličtině. Všechny tištěné a elektronické materiály musí mít logo IBBY.

3) Akce Zlaté stuhy 2016 (Lucie Šavlíková, Renáta Fučíková, Eva Papoušková, Ester Stará)
Odkaz na výsledky, metodiky, akce – www.zlatastuha.cz

4) Informace z mezinárodních akcí IBBY
Ocenění za ČR – Petr Nikl prostřednictvím české IBBY opět nominován na cenu Astrid Lindgrenové (Jana Čeňková). Byly zaslány i zaplaceny poplatky za Honour listy za rok 2016
(Daniela Fišerová, Andrea Tachezy, Radek Malý).
 K návrhu dalších nominací byli vybídnuti členové výboru včetně případné nominace na Cenu Hanse Christiana Andersena, která bude vyhlašována příští rok (zpětně - Cenu HCA získal za ČR Petr Sís, 2010 byli nominováni Jiří Šalamoun a Pavel Šrut, 2008 Adolf Born a Iva Procházková (1996 - 2006 – žádná nominace za ČR).  Informace a soupisy oceněných viz www.ibby.org

5) Poplatek ČS IBBY za členství v IBBY je na tento rok 3400 CHF (zaplaceno zatím 2000 CHF z členských poplatků (chybí zaplatit 1400 CHF, stejně tak byly zaplaceny 6000 Kč advokátce za právní služby a 6000 Kč za vyúčtování a daňové přiznání (zde bude pak převedeno 4000 Kč z účtu ZS). Prosíme zejména individuální členy, aby svůj členský poplatek zaplatili (účet 183367285/0300).

6) Předsedkyni ČS IBBY kontaktoval Otto Hofman, syn Oty Hofmana s přáním, zda bychom se neujali akcí k připomenutí jeho nedožitých devadesátin (2018) Hovořili jsme o konferenci, výstavě, další akce na Zlínfestu a Ostrově nad Ohří a pomůžeme s kontakty.

7) Věnujeme vzpomínku poslednímu držiteli Zlaté stuhy za přínos ilustraci pro děti a mládež Květoslavu Hískovi.
http://www.ibby.cz/index.php/zpravy-eske-sekce-ibby/129-ryby-a-ptaci-vynikajiciho-ilustratora-kvetoslava-hiska

Zapsala a schválila Jana Čeňková