Menu

Zápis z výboru ČS IBBY ze dne 10. 11. 2015

Zápis z výboru ČS IBBY ze dne 10. 11. 2015 v 15.00 ve vile PNP, Pelléova
a doplnění aktuálních dat pro rok 2016

1) Změna OS ČS IBBY na spolek ČS IBBY
 Jana Čeňková seznámila výbor s připravovaným návrhem stanov v souvislosti s transformací OS na spolky včetně zapsání spolku ČS IBBY  do rejstříku příslušného soudu (podle Nového občanského zákoníku). Stejně tak bude nutno dodat další listiny – plné moce a čestná prohlášení jednotlivých členů výboru. Výbor odsouhlasil nebo doplnil navrhované připomínky.Veškerou proceduru zajišťuje advokátka Mgr. Zuzana Vacková (honorář 5000 Kč).
Vzhledem k závažnosti tohoto kroku bude svolána Valná hromada na 27. 1. 2016 od 15.00 v PNP (Sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1), prosíme o co největší zastoupení členské základny.

2) Návrh člena kontrolní komise – výbor se usnesl, že na Valné hromadě bude volit třetího člena kontrolní komise.

3) Finanční situace v ČS IBBY 2015 a 2016
V současné době má ČS IBBY dva účty, jeden pro agendu ČS IBBY (vyřizuje Jana Čeňková) a druhý pro soutěž Zlatá stuha (vyřizuje Lucie Šavlíková).
Ještě v prosinci byly předány veškeré dokumenty k vyúčtování ČS IBBY za rok 2015 (paní ing. M. Geussová).).
Veškeré poplatky Českou sekcí IBBY jsou zaplaceny, roční poplatek ve výši 3200 CHF (84 190 Kč)a poplatek za Honour listy 225 CHF (5962 Kč).
 K zaplacení poplatků kromě členských příspěvků pomohly tyto dary- Jana Čeňková zajistila dar ve výši 15000 Kč (M3D Production s.r.o); Lucie Šavlíková předala dar ve výši 8000 Kč (organizační výbor Zlaté stuhy) a Renáta Fučíková 3000 Kč, Iva Procházková 1000 Kč. Na poplatek Honour list přispěla nakladatelství Běží liška a Mladá fronta (po 2000 Kč).

4) Zajištění grantů a darů ZS na rok 2016: Zlatá stuha má v současné době podány 3 granty: na MKČR, ve Státním fondu kultury a na Magistrátu hlavního města Prahy. Výsledky řízení budou známy až po novém roce, nejdříve v únoru. Pokud jde o soukromé subjekty, zatím se nepodařil sehnat žádný obnos, ale členka organizačního týmu Eva Papoušková oslovuje průběžně různé firmy (například IKEA apod.).

5)  Proměny ve  výboru pro rok 2016 a zástupce PNP (Kateřina  Tschornová za Terezu Riedlbauchovou) byla kooptována výborem ČS IBBY, potvrzena bude po volbách na Valné hromadě v lednu 2016. Další člen podle nových stanov bude zvolen na VH.

6) Dvě vánoční výstavy
Výstava ČESKÉ KNIHY OD JEŽÍŠKA (do 6. 1. 2016) je součástí projektu Praha město literatury v rámci prvního výročí členství kreativních měst literatury v síti UNESCO ve spolupráci Porte z.s., Městské knihovny v Praze, České sekce IBBY a Písecké brány. Výběr zahrnuje pestrou škálu současných ilustrací a knih z oblasti beletrie a literatury faktu pro děti a mládež a klade důraz na autorské ilustrované knihy (koncepce Jana Čeňková). Proběhly také literární a výtvarné dílny pro pražské základní školy.
Výstava ZLATÁ STUHA 2015 – NEJLEPŠÍ ČESKÉ KNIHY PRO DĚTI (Renáta Fučíková)  probíhá až do 20. 3. 2016 v pražském Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1.Výstava  představuje originály ilustrací oceněných a nominovaných, literární a překladové ceny a nominace - kompletní výsledky posledního ročníku ceny Zlatá stuha. Ve vitrínách jsou dále vystaveny knihy oceněné v posledních čtyřech letech a knihy autorů a ilustrátorů, kteří jsou nositeli Zlaté stuhy za celoživotní dílo. Ve vstupním prostoru výstavy je stručná informace o činnosti IBBY a o podstatě ceny Zlatá stuha. S výstavou jsou spojeny dílny a autorská čtení. Vše můžete sledovat na webech Zlaté stuhy i Poštovního muzea.

7) Mezinárodní ocenění
Honour list 2016 bude předán titulu Daniele Fischerové Pohoršovna z Mladé fronty, Andreji Tachezy  za ilustrace leporela Ferdinande! Z nakladatelství Běží liška a překladateli Radkovi Malému za Malé lalulá (antologie poezie německého nonsensu)
Vyšel také 3. ročník katalogu Nejlepší knihy dětem (www.ibby.cz, www.nejlepsiknihydetem, i v anglické verzi.
Letošní White Ravens naleznete na http://bit.ly/whiteravens2015

8) Ustanovení porot- Magnesia litera a Zlatá stuha 2016 (i organizace)
Porota ML 2016 je ustanovena: Pavel Kořínek, Radek Malý. Petr Matoušek, Milena Šubrtová, Jaroslav Toman.
Poroty Zlaté stuhy:
Literární porota: Alice Košková, Iva Procházková (předsedkyně), Jana Sladová
Překladatelská porota: Viola Somogyi (předsedkyně), Alena Pokorná, Michaela Škultéty
Komiksová porota: Barbara Šalamounová (předsedkyně), Tomáš Chlud, Richard Podaný
Výtvarná porota: Karla Kučerová, Barbora Kyšková, Markéta Prachatická (předsedkyně)
Data soutěže ZS 2016:
Zasílání přihlášek do 8. 1. 2016 (www.zlatastuha.cz)
Tisková konference k nominacím 30. 3. 2016
Slavnostní vyhlášení cen 28. 4. 2016

9) Veletrh dětské knihy v Liberci 2. - 4. 6. 2016 (Radka Vojáčková) Téma veletrhu: Dětská ilustrace - kouzelná vrátka ke knize.
Veletrh proběhne v prostorách libereckého Kolosea
Prezentace nakladatelů dětských knih, autorská čtení, besedy a workshopy s tvůrci dětských knih, scénické čtení Listování, výtvarné dílny, křest zvukové knihy z projektu Děti čtou nevidomým dětem, výstava To nejlepší z ilustrace 2015

10) Informace z aktivit organizovaných Knihovnou Jiřího Mahena v Brně (Libuše Nivnická)
•    říjen 2016 – vernisáž a výstava ilustrací Bibiana – Ilustrátorský Olymp 1967 – 2015  http://www.kjm.cz/udalost/bib - ústřední knihovna KJM
•    2. 12. 2015 – 5. 1. 2016 Výstava ilustrací Zlatá stuha 2015 – ústřední knihovna KJM
•    6. 1. – 30. 1. 2016 – Výstava ilustrací ZS – předchozí ročníky - ústřední knihovna KJM
•    leden 2016 – ZS 2015 Městská knihovna Ostrava
Další umístění výstav domlouvá KJM – v jednání na 2016 pobočky KJM. Svitavy, Vyškov, Znojmo.
•    Veletrh dětské knihy Poznaň – 16. 3. – 20. 3. 2016   ZS 2015 v rámech KJM
•    Knihovna Raczynskych Poznaň – březen – duben 2016
•    informace o vzniku nového e-časopisu Impulsy na podporu práce profesionálů – zejména knihovníků pracujících s dětmi a mládeží, učitelů aj. http://www.kjm.cz/redakce . Příspěvky a podněty vítány.

11) Různé:
Přijetí nové členky Lucie Truhelkové Vášové (uživatelský web www.knihydetem.cz)

Zapsala Jana Čeňková 2015/12

Existují různý léky. Samozřejmě není nic nemůžete objednat na webu ještě. Obecně zaplatit, že pokud jste ztratil charisma, šarm ke svému partnerovi, léky, jako Viagra ke zlepšení potence je nepravděpodobné, aby mu pomohl zpět. Přečtěte si více o Erektilní dysfunkce. Možná vůle číst o http://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html Mám dotaz Měli bychom je http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html. Stejně jako všechny ostatní léky, Viagra je také klasifikován podle of je hlavní složkou. V současné době u mužů jakéhokoliv věku, může to být časný varovný signál pro těžké nemoci, takže je to důležité pro vaše celkové zdraví, a to nejen váš sexuální život, vidět sex terapeuta, pokud potíže s erekcí. Bezpodmínečně je třeba vzít celý vedlejší efekty v úvahu před zakoupením nějaké léky. Obvykle online lékárna, která nabízí ED léky, jako je Viagra bez platného předpisu není bezpečné. Když si koupíte od neznámého webové stránce, riskujete, jak se získat supposititious léky.