Menu

Zápis z valné hromady české sekce IBBY konané dne 18. 3. 2015 (2)

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČESKÉ SEKCE IBBY DNE 18. 3. 2015

Přítomno: 23 členů a zástupců organizací ČS IBBY

Místo konání: sál vily Památníku národního písemnictví v Pelléově 20 v Praze 6

Program:
1) Volby do výboru ČS IBBY vedla Jana Čeňková, volební komise (Eva Sýkorová- Pekárková a Radek Malý) hlasy spočítala a VH volbu schválila. Členové ČS IBBY opětovně zvolili do výboru ČS IBBY Janu Čeňkovou, Libuši Nivnickou a nově Renátu Fučíkovou (organizační výbor ZS a předsedkyně Klubu ilustrátorů), Terezu  Riedlbauchovou (zástupkyně  PNP), Radku Vojáčkovou(KVK Liberec).
2) Zpráva o hospodaření 2014, současná finanční situace. Daňové přiznání vyřídila s paní ing. Geussovou Jana Čeňková, loni byl zřízen účet Zlaté stuhy, se kterým hospodaří organizační výbor ZS. Pod českou sekcí IBBY jsou tak dva účty, za které má plnou odpovědnost předsedkyně ČS IBBY.
S pozvánkou byl rozeslán přehled členských poplatků všech 75 zemí ČS IBBY Letos byl navýšen poplatek pro Českou republiku na 4000 CHF. Byla zaslána žádost Jany Čeňkové s prosbou o prozatímní snížení poplatku  - bude navyšován postupně (v současnosti tvoří 3200 CHF, tj. cca 81 000 Kč při současném kurzu).  
3) Zlatá stuha 2015

ZPRÁVA O ORGANIZACI VÝROČNÍ CENY ZLATÁ STUHA 2015
Na podzim 2014 byl ustaven nový organizační tým Zlaté stuhy v tomto složení:
předsedkyně: Lucie Šavlíková;  fundraising a PR: Eva Papoušková; výstavy a workshopy: Renáta Fučíková; soutěže, spolupráce se školami: Ester Stará.
Osloveno více než 30 soukromých organizací s žádostí o sponzorský příspěvek či partnerství. Z nich 6 skutečně přispělo finanční částkou. MKČR přidělilo Zlaté stuze grant ve výši 70 000 Kč jako i v minulých letech. MŠMT přidělilo Zlaté stuze grant ve výši 20 000 Kč a Záštitu ministra školství.
Uzavřeno partnerství s těmito organizacemi: Zlínský filmový festival; Rosteme s knihou; Městská část Praha 2; Památník písemnictví na Moravě
Pokračuje spolupráce se studiem HMSdesign, které navrhlo:
Nový logotyp má jasně zapamatovatelnou podobu – ležaté S. Změnila se i věcná cena pro laureáty ZS:  jde o špendlík zlaté barvy v podobě ležatého S. Špendlík bude při slavnostním udílení umístěný v ozdobných deskách (výroba - studio Jana Činčery).
Internet

Web Zlaté stuhy byl zřízen koncem roku 2014– www.zlatastuha.cz
Nový facebookový profil Zlaté stuhy
Nominace a slavnostní udílení
Vyhlášení nominací a slavnostní udílení cen se budou konat v Praze, v Novoměstské radnici. Organizační výbor ZS uzavřel z tohoto důvodu partnerství s Městskou částí Praha 2.
-    nominační dopoledne proběhne 29. 4. 2015 v těchto prostorách pražské Novoměstské radnice: Galerie ve věži – 10:00 zahájení pravidelné  putovní výstavy ilustrací nominovaných výtvarníků. Výstavu bude doprovázet výtvarný workshop a autorské čtení pro děti – oboje s letošními nominovanými autory (jména autorů jsou zatím v jednání).Mázhaus a konšelský salonek :11:00 tisková konference a vyhlášení nominací ZS 2015. Dopoledne bude moderovat Taťjana Medvecká, členka ND
-    galavečer Zlaté stuhy 2015 se bude konat 26. 5. v 19.00 ve velkém sále Novoměstské radnice. Večerem bude provázet opět Taťjana Medvecká.
-    Propagaci ZS směrem k veřejnosti si vzala na starost PR agentura „2media“, která má velké zkušenosti s prací v knižním oboru.
-    Soutěž Zlaté dítě pro laickou veřejnost. Jejím cílem je propagace ZS mezi veřejností, podpora čtenářství a mezigeneračních vztahů, podpora kreativní práce s knihou (leták přiložen).

Výstavy spojené se Zlatou stuhou: Duben 2015 – Krajská vědecká knihovna v Liberci
Výstava „Šampioni ilustrace“ – reprodukce vybrané z archívu výstav Zlaté stuhy. Jde o výběr ilustrátorů: Daisy Mrázková, Eva Šedivá, Jiří Šalamoun, Vladimír Fuka, Václav Kabát, Jindřich Kovařík, Vratislav Hlavatý, Markéta Prachatická, Petr Sís, František Skála, Chrudoš Valoušek, Iku Dekune, Petr Nikl, Michaela Kukovičová, Eva Volfová, Alžběta Skálová, Tereza Říčanová, Petr Šmalec
29. 4. – 26. 5. 2015 – Novoměstská radnice v Praze
Výstava nominovaných ilustrátorů
14. 5. – 17. 5. 2015 – Veletrh Svět knihy
Výstava Šampioni ilustrace + Klub ilustrátorů
29. 5. – 6. 6. 2015 – MFF pro děti a mládež ve Zlíně
Obě výstavy (Šampioni i Nominace)
1. 7. – 31. 8. 2015 – Moravský památník písemnictví v klášteře Rajhrad
1. 9. - 15. 10. 2015 – Klášter Broumov

Finance
Z loňského grantu MK ČR byl podpořen web www.zlatastuha.cz 10 000 Kč. Organizační výbor do dnešního dne sehnal sponzorské dary a grantové příspěvky ve výši cca 210 000 Kč (20 000 grant MŠMT, 70 000 grant MK ČR, zbytek financí pochází z finančních darů od soukromých subjektů: ICZ, Veba Broumov, Alfe Brno, Hobra Školník, Ortodoncie Kladno)

Magnesia litera 2015 již také vyhlásila nominace (www.magnesialitera.cz). Dne 14. 4. budou vyhlášeni vítězové (přímý přenos TV Art 20.00).

3) Aktuální zprávy z mezinárodní IBBY
Zpráva o Čestných listinách IBBY (Honour list IBBY). O kongresu IBBY v Mexico City informoval Radek Malý. Hovořili i spolu s Janou Čeňkovou o rozšířených aktivitách zemí třetího světa. IBBY nabírá také sociálně-kulturní směřování, podpořený vzájemnou solidaritou všech poboček.
Jmenování knih nominovaných za ČR  na Honour list IBBY (2016) rozhodne výbor v červnovém jednáni (zasílá se do 15. 9. 2015)
 ČS IBBY se zúčastnila  projektu Silent Books. Final Destination. Lampedusa. Prosíme nakladatele, pokud by měli knihy beze slov nebo s minimálním textem, aby se přihlásili do tohoto projektu. Knihy jsou vystavovány po celé Itálii. Lektoři je využívají pro práci s dětmi ve sběrných imigrantských táborech.Odkaz : http://www.bibliotecasalaborsa.it/ibby/documenti/23895
Na Cenu Astrid Lindgrenové byl nominován Petr Nikl (Jana Čeňková a knihy zaslalo nakladatelství Meander). Jaroslav Provazník navrhl na další nominaci Radka Malého.
Informace naleznete na http://www.alma.se/en/  
O letošním jubilejním Bienále ilustrácií  Bratislava  2015 hovořily Lenka Vybíralová a Renáta Fučíková. Výběr podléhal výsledkům ocenění Zlatá stuha 2014 a 2015 s přihlédnutím k dosavadní účasti na BIB. Přednost dostali ilustrátoři, kteří dosud nevystavovali nebo vystavovali pouze jednou.
Zúčastňujeme se zpráv a webu  IBBY Europe:
http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/european_newsletter_11-14/IBBY_European_Newsletter_November_2014.htm (o Tabooku - připravily Tereza Horváthová a Jana Čeňková).
https://www.facebook.com/IBBY.Europe

4) Aktuální zprávy z domova
Čtení a besedy autorů (Dagmar Helšusová, Radka Vojáčková)
Současnost literatury pro děti a mládež, 12. ročník odborné konference
termín: 15. a 16. dubna 2015
 Útěky z nesvobody - válečné knihy a časopisy pro děti a mládež (1939-1945)
Podtéma: Válečné zkušenosti a traumata v české a světové literatuře pro děti a mládež
Paměti a deníky
Intermediální reflexe, podoby propagandy aj.
místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci
pořádá: KVK v Liberci ve spolupráci s FSV UK Praha  a TUL v Liberci
program: http://www.kvkli.cz/projekty-konference/26-kalendar-udalosti/pro-knihovny/2177-soucasnost-literatury-pro-deti-a-mladez-2015.html

Suk Čteme všichni 2014 (Alice Košková)
Vyhlášení výsledků ankety  Suk – Čteme všichni 2014  se uskuteční 15. dubna 2014 v 10.30 v Památníku národního písemnictví. Tradičně jsou uděleny ceny ve čtyřech kategoriích:    Cena dětí (anketní)
        Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství (porotní)
        Cena knihovníků SKIP (anketní)
        Cena Noci s Andersenem.
        Výsledky všech předchozích ročníků ankety „SUK – Čteme všichni“ jsou zveřejněny na webových stránkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského www.npmk.cz     

Světový den knihy a autorských práv – v rámci dne KNIHY BEZ DPH 23. 4. 2015 (akce Knihy mají zelenou – SČKN, Klub mladých čtenářů Albatros a Knižní klub Fragment) je vyhlášena soutěž pro děti základních škol (leták přiložen), informaci zaslal Martin Vopěnka.  
23. 4. 2014 bude téměř ve všech knihkupectvích po celé ČR sleva na knihy 15%.. Více na www.knihybezdph.cz

Různé:
 Pokračování projektu Kniha pro prvňáčka, který založila Ivana Hutařová. (Roman Giebisch).  Kniha se tiskne v nákladu 25 000 ks. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Autory letošní knížky pro prvňáčka je Jiří Žáček a ilustrátor Vojtěcha Jurík (Housličky pro medvěda).
Vážení členové, kdo jste tak neučinili, prosíme, zaplaťte roční individuální členský poplatek (účet ČS IBBY 183367285/0300 – 400 Kč, 200 Kč- studenti, senioři).

Za ČS IBBY             
Jana Čeňková, předsedkyně

                                                     

Existují jiný léky. Samozřejmě není nic nemůžete objednat na webu ještě. Obecně věnovat, že pokud jste ztratil charisma, šarm ke svému partnerovi, léky, jako Viagra ke zlepšení potence je nepravděpodobné, aby mu pomohl zpět. Přečtěte si více o Erektilní dysfunkce. Možná vůle číst o http://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html Mám dotaz Měli bychom je http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html. Stejně jako celý ostatní léky, Viagra je také klasifikován podle of je hlavní složkou. V současné době u mužů jakéhokoliv věku, může to být časný varovný signál pro těžké nemoci, takže je to důležité pro vaše celkové zdraví, a to nejen váš sexuální život, vidět sex terapeuta, pokud potíže s erekcí. Bezpodmínečně je třeba vzít vše vedlejší účinky v úvahu před zakoupením nějaké léky. Obvykle online farmacii, která nabízí ED léky, jako je Viagra bez platného předpisu není bezpečné. Když si koupíte od neznámého webové stránce, riskujete, jak se dostávat supposititious léky.