Menu

České knihy od Ježíška. Výběr nejkrásnějších knih ze současné tvorby pro děti

České knihy od Ježíška
Výběr nejkrásnějších knih ze současné tvorby pro děti

Výstava je součástí projektu Praha město literatury v rámci prvního výročí členství kreativních měst literatury v síti UNESCO.
Výběr zahrnuje pestrou škálu současných ilustrací a knih z oblasti beletrie a literatury faktu pro děti a mládež a klade důraz na autorské ilustrované knihy.
Defiluje zde um současných ilustrátorek a ilustrátorů včetně slovenských i japonských autorů, kteří jsou propojeni s českou knižní kulturou.
U jednotlivých ilustrací můžete vnímat, jakými různorodými technikami vznikaly. Kresby, které se mohou zdát jednoduché, jelikož jsou malovány pastelkou nebo barevně rozevláté ilustrace vyvedené temperami, kresby tuží, působivé koláže a také dokonce trojrozměrné počítačem modelované obrázky, které působí jako virtuální skládačky. Setkáte se s příběhy skrytými v knihách, klasickými pohádkami, žertovnými autorskými vyprávěními, verši a přitažlivými hrdiny, kteří hledají své místo ve světě. Můžete si odnést i poučení z přírodovědy, historie a výtvarného umění.

Výstava je koncipována tak, aby si děti, rodiče, prarodiče a další zájemci zpříjemnili adventní chvíle s ilustracemi, knihami, tvůrčími dílnami i při autorských čteních.
Je určena také pedagogům, knihovníkům a dalším odborníkům pro práci s knihou. Výběr podnětných titulů ze současné produkce pro literární a výtvarnou výchovu i dramatiku ukazuje na význam četby, která posiluje vztah ke krásnu, dobru a pocitu tvůrčí samostatnosti.
Svůj titul si zde jistě najdou i ti dospívající, kteří si výběr své četby rádi určují sami.
Věříme, že tato vánoční výstava, věnovaná dětem a mladým čtenářům, otevře na chvíli i jejich dospělým průvodcům toužebnou krajinu dětství.

Pořadatelé: Porte z. s., Městská knihovna v Praze, Česká sekce IBBY a Písecká brána Akce je součástí projektu Praha město literatury
Záštitu převzal starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář
Koncepce: Jana Čeňková
Produkce: Vladana Rýdlová, Petr Mändl
Instalace: Filip Voskovec
Grafická úprava: Markéta Jodasová
www.porteos.cz
www.ibby.cz
www.mlp.cz
www.piseckabrana.cz
www.praha6.cz

ceske knihy od jeziska2