Menu

Mezinárodní IBBYInternational Board on Books for Young People (IBBY) - Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu
 
je mezinárodní nevládní organizace UNESCO. Vznikla z iniciativy spisovatelky Jelly Lepmanové, která založila Mezinárodní knihovnu pro mládež (Internationale Jugendbibliothek) v Mnichově v roce 1948. Jella Lepmanová se právě zasloužila o svolání prvního mezinárodního setkání pracovníků s dětskou knihou v Mnichově, kdy byl vyhlášen program “Mezinárodní péče o dětskou knihu” a heslo “Dětská kniha je mostem mezi národy”.
Oficiálně začala IBBY působit v roce 1953 v Curychu.

bookbirdProgram IBBY se v průběhu let vyvíjel a dnes sleduje především tyto cíle:
- podporovat a sjednocovat výchovné a vzdělávací snahy ve všech zemích, zejména
pokud se realizují prostřednictví knihy;
- za pomoci mezinárodních knihovnických organizací rozšiřovat dobrou dětskou knihu;
- podporovat jak vydávání dětských knih, tak i výzkum a odbornou práci, která s  dětskou knihou souvisí;
- vyzdvihovat pozitivní výchovné vlivy četby a médií;
- bojovat proti vlivu pokleslého umění, proti propagaci zločinných a nemorálních skutků;
- udělovat mezinárodní ceny v oblasti tvorby pro děti a mládež;
- pomáhat Informacemi i radou institucím a lidem, kteří v této sféře působí.

IBBY není jediné sdružení, které se v mezinárodním měřítku dětskou knihou zabývá. Ve světě působí celá řada nevládních mezinárodních společností, vědeckých středisek, institucí a knihoven, jež vyvíjejí nejrůznější aktivity v oblasti literatury a umění pro děti a mládež. Z nejznámějších organizací je to např. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions, IRA (International Reading Association, IRSCL (International Research Society for Children´s Literature a podobné.

IBBY mezi nimi zaujímá významné postavení, má za sebou pětapadesátiletou tradici a jejích více než sedm desítek národních sekcí plní v různých zemích pěti kontinentů své programové cíle.
Činnost IBBY řídí volený výkonný výbor v čele s prezidentem. Každý druhý rok se schází kongres IBBY, věnovaný vždy určitému tématu. První, zakládající kongres se konal v Curychu v roce 1953.
Cena Hanse Christiana Andersena (Hans Christian Andersen Award)
, která se u příležitosti kongresů IBBY uděluje, představuje nejvyšší mezinárodní ocenění pro tvůrce dětských knih za celoživotní dílo. Od roku 1956 získávají tuto poctu spisovatelé, od roku 1966 také ilustrátoři. Dále může porota udělit také diplom Highly Commended. Návrh na udělení medaile předkládají národní sekce IBBY, které mohou být svými delegáty zastoupeny i v mezinárodní porotě.

Mezinárodní den dětské knihy (International Children's Book Day) - storiuesworld300_ibby2. duben (den výročí Andersenova narození) vyhlásila IBBY v roce 1967. Jednotlivé národní sekce přebírají každoročně nad touto oslavou patronát. Při této příležitosti zpravidla vydají I poselství známého spisovatele a barevný plakát. Tímto způsobem se také propaguje činnost zemí, které nad akcí převezmou patronát. Čestná listina IBBY (IBBY Honour List), do roku 1980 Čestná listina Hanse Christiana Andersena, získávají na návrh jednotlivých národních sekcí tvůrci knih, které vyšly v období mezi dvěma kongresy. Spisovatelům se diplom udílí od roku 1956, ilustrátorům od roku 1974 a překladatelům od roku 1978.

Čtvrtletně vydává IBBY časopis Bookbird, kde vycházejí zprávy jednotlivých sekcí i stati odborníků, přehledy o cenách, o vydávané odborné literatuře apod.
V roce 1981 se uskutečnila za spoluúčasti UNESCO první mezinárodní putovní výstava knih pro handicapované děti. Celosvětový úspěch a podpora této akce vedly v roce 1985 ke zřízení mezinárodního Dokumentačního centra knih pro handicapované děti (IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People při Institutu speciální pedagogiky v Norsku.
V roce 1986 při kongresu IBBY v Tokiu byla vyhlášena novinářským koncernem Asahi Shimbun mezinárodní cena IBBY určená kolektivům nebo institucím za mimořádnou aktivitu v rozvoji knižního umění pro děti. Později byla cena přejmenována na Cenu IBBY-Asahi na podporu čtenářství (IBBY-Asahi Reading Promotion Award). Cena se uděluje každoročně.

NÁRODNÍ CENTRA IBBY


 

DUES OF THE IBBY NATIONAL SECTIONS 2016 (76sections)

Category I (CHF 7,500.00)
France
Germany
Japan
United Kingdom
United States


Category II (CHF 6,000.00)
Australia
Belgium
Canada
China
Italy
Korea
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
UAE


Category III (CHF 5,000.00)
Denmark
Norway


Category IV (CHF 4,000.00)
Austria
Brazil
Czech Republic
Finland
India
Ireland
Israel
Kuwait
Mexico
Poland
Russia


Category V (CHF 3,000.00)
Argentina
Iceland
Iran
Malaysia
New Zealand
Slovenia
Thailand
Turkey
Category VI (CHF 2,000.00)
Chile
Colombia
Croatia
Cyprus
Egypt
Greece
Hungary
Indonesia
Slovakia
South Africa
Venezuela


Category VII (CHF 1,500.00)
Azerbaijan
Ecuador
Estonia
Jordan
Latvia
Lithuania
Nigeria
Pakistan
Peru
Tunisia


Category VIII (CHF 1,000.00)
Afghanistan
Armenia
Bolivia
Bosnia & Herzegovina
Cambodia
Costa Rica
Cuba
Ghana
Haiti
Lebanon
Moldova
Mongolia
Palestine
Rwanda
Uganda
Uruguay
Zambia
Zimbabwe


Individual Membership: CHF 250.00

Existují různý léky. Samozřejmě není nic nemůžete objednat na webu ještě. Obecně zaplatit, že pokud jste ztratil charisma, šarm ke svému partnerovi, léky, jako Viagra ke zlepšení potence je nepravděpodobné, aby mu pomohl zpět. Přečtěte si více o Erektilní dysfunkce. Možná nebude číst o http://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html Mám dotaz Měli bychom je http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html. Stejně jako všechny ostatní léky, Viagra je také klasifikován podle of je hlavní složkou. V současné době u mužů jakéhokoliv věku, může to být časný varovný signál pro těžké nemoci, takže je to důležité pro vaše celkové zdraví, a to nejen váš sexuální život, vidět sex terapeuta, pokud potíže s erekcí. Bezpodmínečně je třeba vzít celý sekundární účinky v zřetel před nabídku koupě nějaké léky. Obvykle online lékárna, která nabízí ED léky, jako je Viagra bez platného předpisu není bezpečné. Když si koupíte od neznámého webové stránce, riskujete, jak se dostat supposititious léky.