Menu

Členství v české IBBY - vzory přihlášek

VZOR zkopírujte do wordu nebo jiného textového editoru a zašlete nám jako přílohu

PŘIHLÁŠKA KOLEKTIVNÍHO ČLENA ČESKÉ SEKCE IBBY

Forma právní subjektivity:občanské sdružení
IČO 48551805

Instituce:
Sídlo:
Ulice:
Město:
PSČ:
Kontaktní (osobní) spojení:
Tel.:
Mobilní tel.:
E-mail:
Forma spolupráce :

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:

Česká sekce IBBY
v budově Památníku národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132
118 38 Praha 1
Česká republika

Datum: 30. 9. 2013

 Podpis:

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, že data poskytnutá výkonnému výboru České sekce IBBY jsou správná a pravdivá.
Uděluji souhlas zpracovat výše uvedená data do vlastní písemné a elektronické evidence České sekce IBBY. Tento souhlas uděluji v souladu se
Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat.
Výkonný výbor České sekce IBBY se zavazuje, že s obdrženými daty bude nakládat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


VZOR zkopírujte do wordu nebo jiného textového editoru a zašlete nám jako přílohu

PŘIHLÁŠKA INDIVIDUÁLNÍHO ČLENA ČESKÉ SEKCE IBBY

Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
Tel. domů:
Tel. do zaměstnání:
Mobilní tel.:
E-mail:
Datum narození:
V oblasti literatury pro děti a mládež pracuji jako:Dosažené vzdělání (druh školy, studijní obory):Aktivní znalost jazyků:
Pasivní znalost jazyků:

Datum:  Podpis:


PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, že data poskytnutá výkonnému výboru České sekce IBBY jsou správná a pravdivá.
Uděluji souhlas zpracovat výše uvedená data do vlastní písemné a elektronické evidence České sekce IBBY. Tento souhlas uděluji v souladu se
Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat.
Výkonný výbor České sekce IBBY se zavazuje, že s obdrženými daty bude nakládat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.