Menu

Česká sekce IBBY

makovy400Právo dítěte na všeobecné vzdělání a přímý přístup k informacím je jednou ze zásad Mezinárodní konvence o právech dítěte. Produkce a rozšiřování kvalitní literatury pro děti a mládež toto právo dětí výrazně ovlivňuje a napomáhá k jeho realizaci.  V roce 1953 bylo založeno Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), které se k Mezinárodní konvenci o právech dítěte plně hlásí a chce se podílet na realizaci jejích cílů.

Československá sekce IBBY, jejíž českou částí byla Společnost přátel knihy pro mládež (SPKM) a slovenskou částí Priatelia detskej knihy, byla přijata za člena IBBY v roce 1964.  Československá sekce IBBY získala dvakrát patronát nad Mezinárodním dnem dětské knihy. V roce 1973 napsal poselství s názvem ”Knihu všem dětem světa” Bohumil Říha a téhož roku byl vydán plakát s ilustrací Adolfa Zábranského. V roce 1987 napsal poselství IBBY slovenský spisovatel Rudo Moric a barevný plakát navrhl Dušan Kállay. Československo bylo také pořadatelem 17. kongresu IBBY, který se konal v Praze roku 1980. V souvislosti s rozdělením společného státu ukončila československá sekce IBBY svoji činnost ke konci roku 1992 a jejími nástupci se staly v roce 1993 samostatné národní sekce česká a slovenská.

Česká sekce IBBY existuje od roku 1993 a je v současné době spolkem, zapsaným ve spolkovém rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4737.
Ve stanovách ČS IBBY jsou uvedeny všechny její základní činnosti, týkající se péče o vysokou uměleckou úroveň knih pro děti a mládež a jejich propagace i ve světovém měřítku.
Od roku 1993 pořádá soutěž Zlatá stuha. Toto výroční ocenění knih pro děti a mládež v České republice autorů a ilustrátorů se postupně proměňovalo, dnes jej vyhlašuje Česká sekce IBBY společně s Klubem ilustrátorů,  Památníkem národního písemnictví a Obcí překladatelů. Na jejím financování se podílí  Ministerstvo kultury ČR.
Česká sekce IBBY navrhuje nominace na mezinárodní ceny a zápisy na Čestnou listinu  - nejvýznamnější je Cena Hanse Christiana Andersena, kterou v roce 2012 v oboru ilustrace za Českou republiku získal Petr Sís.
Adresa ČS IBBY, z.s.
Památník národního písemnictví
Strahovské nádv. 1/132
118 38 Praha 1
Účet ČS IBBY je  183367285/0300.

Ilustrace Josef Paleček

Existují různý léky. Samozřejmě není nic nemůžete objednat na webu ještě. Obecně zaplatit, že pokud jste ztratil charisma, šarm ke svému partnerovi, léky, jako Viagra ke zlepšení potence je nepravděpodobné, aby mu pomohl zpět. Přečtěte si více o Erektilní dysfunkce. Možná budete číst o http://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html Mám dotaz Měli bychom je http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html. Stejně jako vše ostatní léky, Viagra je také klasifikován podle of je hlavní složkou. V současné době u mužů jakéhokoliv věku, může to být časný varovný signál pro těžké nemoci, takže je to důležité pro vaše celkové zdraví, a to nejen váš pohlaví život, vidět sex terapeuta, pokud potíže s erekcí. Bezpodmínečně je třeba vzít všechny vedlejší vlivy v úvahu před zakoupením nějaké léky. Obvykle online lékárna, která nabízí ED léky, jako je Viagra bez platného předpisu není bezpečné. Když si koupíte od neznámého webové stránce, riskujete, jak se dostat supposititious léky.